Tietoja Somfystä

www.somfy.fi on SOMFY NORDIC AB:n hallinnoima, osoite Ruosilankuja 3 B, 00390 Helsinki.  Yrityksen Y-tunnus on 1010362-8.

 

Myynti Ja Kieli

Myynti Kotisivun välityksellä kohdistuu ainoastaan Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa asuviin henkilöihin ("Myyntimaat"). Somfy ei hyväksy Myyntimaiden ulkopuolella asuvien henkilöiden tilauksia.

Kotisivulla annetaan tietoja vain suomeksi, ja samoin kaikki Somfyn myyntiin liittyvä yhteydenpito kanssasi tapahtuu suomeksi.

 

Tekijänoikeus

1. Tekijänoikeussuoja

a. Kaikki Kotisivulla oleva informaatio (mukaan lukien kuvat, piirustukset jne.) on tekijänoikeuden suojaamaa. Kaikki Kotisivuun liittyvät oikeudet kuuluvat SOMFY SAS:lle.

b. Kotisivu on laadittu yhteistyössä seuraavien yritysten kanssa: SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Ranska, DIGITAS France, 131 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly sur Seine, Ranska ja Cross Systems-Groupe Micropole Univers, 45 B, route de Acacias, 1227 Carouge Geneva, Sveitsi.

2. Kotisivun käyttöehdot

a. Sellainen Kotisivulla oleva informaatio, joka ei sisälly ns. lataustiedostoon ("download file"), ei ole tarkoitettu millään tavalla kokonaan tai osittainkaan julkaistavaksi tai välitettäväksi.

b. Lataustiedostojen informaatio voidaan tulostaa tai ladata sisäiseen, informatiiviseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Informaatiota ei saa luovuttaa, levittää tai näyttää kolmannelle osapuolelle.

Kaikissa Kotisivulta peräisin olevan informaation kopioissa on oltava maininta Somfyn tekijän- ja omistusoikeudesta, ja Somfyn asema tekijänä on aina tunnustettava.

Sinulla ei ole valtuuksia muuttaa Somfyn painetussa tai digitaalisessa muodossa julkaisemaa informaatiota. Et myöskään saa käyttää kuvitusta, valokuvia, video- tai äänileikkeitä tai graafista materiaalia ilman niihin kuuluvaa tekstiä.

Somfy pidättää itselleen oikeuden peruuttaa valtuutuksen milloin tahansa joko ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tai Kotisivulla annetulla informaatiolla. Tällöin kaikenlainen käyttö on välittömästi lopetettava.

 

Tuotemerkit

1. Somfyn tuotemerkit

a. Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä Somfyn hallussa olevista tuotemerkeistä:

SOMFY, Somfy logo, Home Motion by Somfy, Somfy for Bioclimatic Façades, Animeo, Oximo, Ilmo, Sunea, Orea, Altus, Centralis, Chronis, Eolis, Sunis, Keasy, Powered by Somfy, Radio Technology Somfy, Telis, Impresario, Composio, Situo, Soliris, Sunis,Orienta, VarioSys, Easy Sun,Glydea, Glystro, Protexiom, Keytis, Elixo, Dexxo, Keygo, Passeo, Smoove, Altea, Axorn, Axroll, Isolation Dynamique, Sonesse, Quiess, Modulis...

Muutamia yllä olevista tuotemerkeistä ei saa käyttää Suomessa. Somfy ei vastaa oikeuksien loukkaamisesta kolmatta osapuolta kohtaan yllä mainittuihin nimikkeisiin liittyen.

b. Somfyn tuotemerkin käyttö on kielletty, mikäli Somfy ei kirjallisesti ole hyväksynyt sitä.

2. Kolmannen osapuolen tuotemerkit:

a. Muut Kotisivulla mainitut tuotemerkit ovat asianomaisille omistajilleen kuuluvia tuotemerkkejä.

b. Somfy ei aseta vaateita näille tuotemerkeille, jotka eivät ole Somfyn omistamia. Viittauksen puuttumista Kotisivulta näiden tuotemerkkien omistajiin ei pidä tulkita siten, että Somfyllä on oikeudellisia vaateita tuotemerkkiin.

 

Hypertekstilinkit

1. Linkit Somfyn taholta: Somfy järjestää hypertekstilinkkejä useille muille kotisivuille Sinun mukavuuttasi ajatellen. Somfy ei vastaa näiden kotisivujen sisällöstä, sillä Somfy ei toimi näiden kotisivujen edustajana eikä valvojana.

2. Linkin asettaminen osoittamaan Somfyn kotisivulle vaatii Somfyn kirjallisen suostumuksen. Vaikka kyseinen lupa on annettu, Somfy pidättää itselleen oikeuden vaatia välittömästi linkin poistamista siinä tapauksessa, että Somfyn etuja voidaan katsoa loukatun.

 

Muut immateriaalioikeudet

Kaikkiin tällä Kotisivulla kuvattuihin tuotteisiin, prosesseihin tai teknisiin ratkaisuihin voidaan kohdistaa muita immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat Somfylle tai kolmannelle osapuolelle.

Näissä ehdoissa ei myönnetä mitään oikeutta immateriaalioikeuksien käyttöön.

 

Kohdennettu myynti

Kotisivu on suunnattu ainoastaan Suomessa asuville yksityishenkilöille.

 

Kotisivun informaatiota koskeva yleisvastuu

1. Somfy tekee parhaansa antaakseen mahdollisimman oikeaa, täydellistä ja ajantasaista informaatiota. Somfy ei kuitenkaan anna mitään takuuta Kotisivulla olevasta informaatiosta.

2. Somfy pidättää itselleen oikeuden päivittää tai muuttaa kaikkea Kotisivulla olevaa informaatiota ilmoittamatta siitä etukäteen. Huomaa, että näytetyt tuotteet voivat muuttua tai ne voidaan poistaa milloin tahansa.

3. Somfy ei voi taata, että Kotisivulla oleva informaatio on kunkin maan paikallisten lakien mukaista. Tulet Kotisivulle omasta aloitteestasi ja vastaat siitä, että noudatat kaikkia oman maasi yleistä järjestystä koskevia lakeja.

4. Kotisivulle pääsy, Kotisivun ja sen sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Sinun omalla vastuullasi on suojautua viruksilta tai muilta tuhoavilta tai haitallisilta toimilta.

5. Pääsy Kotisivulle on sallittua tilapäiseltä pohjalta. Somfy pidättää itselleen oikeuden varoituksetta vetää pois Kotisivulla tarjoamansa palvelun tai muuttaa sitä;